Hvordan opprette en gjentagende hendelse i Min Familie

Illustrasjon av Oppgaver i Min Familie
Hvordan opprette en oppgave i Min Familie
16. October 2017
Illustrasjon av abonnere på Itslearning kalender i Min Familie appen
Hvordan abonnere på ItsLearning i Min Familie
16. October 2017

For å opprette gjentagende hendelse:

  1. Gå til kalender fra forsiden
  2. Trykk på pluss-knappen, og velg legg til hendelse
  3. Skriv inn tittel, dato og klokkeslett for hendelsen
  4. Velg Gjenta
  5. Velg hvor ofte du ønsker at hendelsen skal gjenta, f.eks annenhver uke  (Velg Hver 1. uke -> Hvor ofte -> 2 ), og trykk tilbake
  6. Velg Lagre, og den gjentagende hendelsen legges inn i kalenderen din
Logg inn