Kalender

Hvordan bruke kalenderen


For å opprette en hendelse:


  1. Gå til kalender fra forsiden
  2. Trykk på pluss-knappen, og velg legg til hendelse
  3. Skriv inn tittel, dato og klokkeslett for hendelsen
  4. Velg “Lagre” og hendelsen legges inn i kalenderen din

For å opprette gjentagende hendelse:


  1. Gå til kalender fra forsiden
  2. Trykk på pluss-knappen, og velg legg til hendelse
  3. Skriv inn tittel, dato og klokkeslett for hendelsen
  4. Velg Gjenta
  5. Velg hvor ofte du ønsker at hendelsen skal gjenta, f.eks annenhver uke (Velg Hver 1. uke -> Hvor ofte -> 2 ), og trykk tilbake
  6. Velg “Lagre” og den gjentagende hendelsen legges inn i kalenderen din
Du kan også se en video av hvordan det gjøres her

Trenger du fortsatt hjelp? Her er noen ofte stilte spørsmål:


1

Hvordan slår jeg på / av varsling

Når du oppretter et kalender element kan du velge om du enten ønsker 1 eller 2 varsler. Hvis du ikke velger noen ting vil den automatisk varsle deg 10 minutter før hendelsen. Dersom du ikke ønsker varsling kan du velge "Varsel 1" og "Ingen".
2

Jeg får ikke varsling på det jeg har lagt inn i kalenderen

Se svar i spørsmål 1. Sjekk at innstillingene dine på telefonen tillater at Min Familie sender varsling.

Logg inn