Kom i gang

Hvordan lage en bruker med ConnectFørstegangsinnlogging i ConnectFamilier i Min Familie


Hvordan oppretter jeg familiemedlemmer?


De finnes to typer brukere i Min Familie.

  1. Bruker som er logget inn
  2. Brukerprofiler uten reelle brukere (ikke-logget-inn brukere), som f.eks husdyr, småbarn og besteforeldre. Slike profiler kan være nyttig å opprette hvis man ønsker å planlegge for andre som ikke har mobiltelefon.

For å opprette familiemedlemmer (brukerprofiler uten reelle brukere)


Gå til innstillinger (tannhjulet oppe i høyre hjørnet), og velg "legg til medlem". Disse familiemedlemmer kan andre personer overta når de logger seg inn og blir med i din familie med en invitasjonskode. Da vil alle hendelser og aktiviteter bli overtatt av personen som logger seg inn


Må jeg invitere inn barna?


Nei, barna trenger som oftest ikke ha sin egen tilgang til appen. For barn anbefaler vi å lage profiler med navn og bilde, slik at du kan legge ting på rett person. Hvis du senere vil la barna logge seg inn i appen selv kan de da knytte seg til sin profil. De vil trenge en invitasjons-kode fra deg for å gjøre dette. Eldre barn som styrer sin egen kalender og oppgaver kan bli invitert inn på lik linje som de andre voksne i kalenderen.


Legge til familiemedlem med invitasjonskode


For å legge til et nytt familiemedlem som skal ha tilgang til appen må du dele en invitasjonskode. Denne finner du under innstillinger. Den personen som skal bli medlem må få denne koden av deg. NB! For å unngå at koden kommer på avveie er den bare gyldig i 30 minutter av gangen. Hvis det går lengre tid må du lage en ny kode.


Hva gjør jeg med invitasjonskoden?


Først logger du inn i Min Familie. Deretter velger du "Jeg har en invitasjonskode", og skriver inn koden du har fått fra en familie


Hvis du ikke ser dette valget (som vist på bildet) er du mest sannsynlig i en annen familie. Da må du først forlate eller slette den nåværende familien for å kunne bli med i en ny. Det er kun mulig å være med i en familie per bruker.


Hvordan fungerer familie-delingen?


Dere har en felles famillie som dere blir medlemmer i. Alt som legges inn i appen er synlig for de andre som er med i appen.


Abonnere på Andre kalendere i Min Familie


Del dine hendelser fra andre kalendere (som f.eks jobb, trening eller skole) til Min Familie-kalenderen. Hendelsene oppdateres automatisk i Min Familie (merk at du ikke kan oppdatere hendelsene i Min Familie-appen), og du kan vise og skjule detaljene for hendelsen. Hendelsene vil også vises i dagsoversikten for hver enkelt familiemedlem. Les mer om dette i Andre Kalendre seksjonen.

Logg inn