Personvern

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, din personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

I Min Familie jobber vi ut fra Forbrukerrådets 10 krav til personvern for applikasjoner. Vårt mål er at du vet hvordan vi behandler dine data, og at du er trygg på at vi gjør dette på en forsvarlig måte. Hvis du har spørsmål eller kommentarer hører vi gjerne fra deg.

Telenor Norge

Vår tjeneste «Min Familie» følger Telenor Norge AS sin personverns-erklæring. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person skal behandles. Du finner mer informasjon om personvern og personvern-relaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold. Personopplysninger er også helt nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss. Vi bruker dem for å autentisere din bruker, hva du skal ha tilgang til samt funksjoner i tjenesten.

Vår informasjon om deg

Når du tar i bruk tjenesten Min Familie lager du en bruker, og denne brukeren lager eller blir med i en familiegruppe. Vi lagrer ikke mer informasjon enn nødvendig for å komme i gang med tjenesten: Fornavn og navn på familiegruppe.

All data du legger inn i applikasjonen blir behandlet og lagret av oss for å kunne gi deg tjenesten. Vi lagrer ikke mer data enn nødvendig for å gi deg tjenesten.

Anonym analyse

Min Familie (Telenor) benytter anonymisert statistikk for å lage bedre brukeropplevelser. Vi anonymiserer brukere ved å fjerne IP addresse, og vi deler ikke data med tredjepart. Verktøyene vi benytter for å innhente statistikk er Google Analytics for analyse av bruksmønster i appen, og tjenesten Crashlytics som gir informasjon om problemer brukere opplever med appen.

Du kan reservere deg mot Google analytics her.

Sosiale medier og annonser

ANNONSENETTVERK, HERUNDER SOSIALE MEDIER

Hvis du klikker på en annonse for Min Familie kan annonsenettverket registrere om du tar i bruk tjenesten. For å stoppe informasjonsutvekslingen kan du gå til innstillinger på din enhet og/eller innstillinger i de ulike annonsenettverkene.

Slik reserverer du deg mot tracking for analyse, og for annonsesporing:

       

 


Ansvar for databehandling i Telenor

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos den daglige leder av det enkelte selskap i Telenor. Telenor har utnevnt et personvernombud for sine norske heleide selskaper. Ombudets oppgave er å sikre at Telenor følger personopplysningsloven med forskrift, og skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern i Telenor. Data i Min Familie lagres og behandles i EFTA / EØS området samt USA. Selskaper i USA er lisensiert under “The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework”.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Kryptert tilkobling

Alle data er kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå «https://» først i adressen i din nettleser. Nederst i høyre hjørne av skjermen vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert. I Internet Explorer er symbolet en liten hengelås.

Personprofiler

Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt og hvilke deler av tjenester du bruker. Vi bruker slike profiler for å tilpasse våre tilbud til den enkelte kunde og som underlag når vi utvikler nye produkter.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer hos Telenor som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen på Internett. Ut over det kan du slette det som er lagret om deg og din familie ved å slette hele familien i appen, du finner dette under innstillinger. Dersom du ønsker innsyn i det Telenor har lagret om deg kan du be om innsynsrapport her.

Logg inn