Vilkår for tjenesten Min Familie

Fornebu, 22. Mai 2018

 

1 PARTENE

Vilkårene gjelder mellom deg som er registrert som bruker og Telenor Norge AS, org. nr. 976 967 631. Vilkårene gjelder for din bruksrett av applikasjonen «Min Familie» og tjenestene som du får tilgang til.

 

For øvrig gjelder så langt det passer de til enhver tid gjeldende generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS (Telenor). Se https://www.telenor.no/privat/vilkar/  Ved eventuell motstrid skal nærværende vilkår ha forrang foran de generelle vilkårene.

 

Tilgang til tjenesten forutsetter at bruker autentiseres via tjenesten Connect ID fra Telenor.

 

Bruk av tjenesten forutsetter videre at bruker tillater behandling av personopplysninger. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger se https://www.min-familie.no/personvern Her kan du også få hjelp til å sette ønskede innstillinger på din enhet.  

 

Vilkårene gjelder tilsvarende for den eller de du gir tillatelse til å bruke tjenesten.

 

2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Tjenesten forenkler familiens hverdag ved at familien kan legge inn og dele informasjon som en familiegruppe (gruppe), under forskjellige tema slik som:

 • Kalender
 • Handleliste
 • Oppgaver og huskelister
 • Varslinger og beskjeder
 • Måltidsplanlegging
 • Siste nytt og oppslagstavle
 • Jubileum og viktige datoer
 • Lagring av husholdningsinformasjon, for eksempel informasjon og bilder av dokumenter, slik som kvitteringer
 • Lokalisering

Lokalisering eller posisjonering av medlemmer krever samtykke i forkant fra den som lokaliseres eller posisjoneres. 

 

For å gi tilgang til en gruppe må du dele en tidsbegrenset kode med den du inviterer. Vær oppmerksom på at alle som blir invitert med i tjenesten ser all informasjon som er lagt inn.  

 

Den som opprettet gruppen kan slette gruppen og dens medlemmer.   

En bruker i gruppen kan når som helst melde seg ut via funksjonen innstillinger i tjenesten.

Ved deling med eksterne kalendere anbefales at den aktuelle kalenderen settes til det ønskede delingsnivå (av informasjon) i kalenderens innstillinger.  

 

3  KRAV TIL UTSTYR

 

For å benytte Min Familie må du ha utstyr som støtter tjenesten.  Se https://www.min-familie.no/faq.

 

Tjenesten er tilgjengelig i frakoblet modus for mobiltelefon og nettbrett.  

 

For å oppdatere innholdet i tjenesten samt for å få siste versjon av tjenesten må du være koblet til et trådløst nett eller et mobilnett med mobildata. Noen endringer kan kreve at du lukker og åpner tjenestens applikasjon.

 

4 ANSVAR

Du er ansvarlig for bruk av tjenesten og for at innhold som publiseres via tjenestene eller anskaffes via tjenestene, er lovlig.

 

Telenor har ikke ansvar for innhold, inkludert, men ikke begrenset til feil eller utelatelser i innholdet eller tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold som er generert eller gjort tilgjengelig via tjenesten.

 

5 RETTIGHETER TIL INNHOLD

Du beholder rettighetene til innhold du legger inn i tjenesten.

 

6 FORBEHOLD SAMT BEGRENSNING VED BRUK AV TJENESTEN

Tjenesten er bare ment for lovlig og personlig, ikke-kommersiell bruk.

 

Telenor har rett, men ikke plikt til å fjerne eller nekte å distribuere innhold.

 

Telenor tar forbehold om å avslutte avtalen og å slette data, dersom du eller noen i gruppen lagrer så store datamengder at bruken klart går ut over hva som kan regnes som normal privat bruk eller bruk til private formål.  Telenor har rett til å innføre bruks- og lagringsbegrensninger i slike tilfeller og vil søke å varsle deg på forhånd om slik begrensning.

 

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1  Levering og drift av tjenesten

Telenors behandling av følgende opplysninger er nødvendig for å gi tilgang til tjenesten:

 • Logg inn informasjon: Din unike ID, telefonnummer, epost hvis registrert
 • Navn på familie-gruppen
 • Brukers fornavn

Telenor behandler denne, og følgende informasjon for å administrere ditt kundeforhold:

 • At du bruker tjenesten
 • Sist du brukte tjenesten

7.2   BRUKSINFORMASJON

All data som du legger inn i tjenesten vil bli behandlet av Telenor og våre partnere for å levere tjenesten. Vi deler ikke informasjon om ditt bruksmønster eller data i Telenor eller med tredjepart.

 

7.3 SAMTYKKE TIL DELING AV PROFILINFORMASJON

For å kunne gi deg tilbud tilpasset deg ønsker Telenor å kunne bruke din profil-informasjon fra Min Familie.

Du blir derfor bedt om å gi samtykke til at følgende informasjon om din bruker og gruppens medlemmer deles i Telenor:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Rolle i familien
 • Profiler du oppretter

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss via epost team team@min-familie.no

For å få innsyn i informasjon som Telenor behandler  ta kontakt med Telenor på team@min-familie.no

 

7.4   BEHANDLING FOR ANALYSEFORMÅL

Telenor anvender analyseverktøy for å analysere bruk av tjenesten. Data for analyseformål anonymiseres,  ved at identifikatorer slik som IP-adresse fjernes. Data om din bruk vil ikke tilbakeføres til deg. Anonymiserte data vil kunne bli delt med andre forretningsenheter og selskaper i Telenor.

 

8 ANNONSENETTVERK, HERUNDER SOSIALE MEDIER

Hvis du klikker på en annonse for Min Familie kan annonsenettverket registrere om du tar i bruk tjenesten. For å stoppe informasjonsutvekslingen kan du gå til innstillinger på din enhet og/eller innstillinger i de ulike annonsenettverkene. Se https://www.min-familie.no/personvern for nærmere forklaring om hvordan du kan gjøre dette.  

 

9 SIKKERHET OG KONFIDENSIALITET

Innholdet du sender og mottar via tjenestene, lagres (også midlertidig lagring for videre overføring til og fra enhetene dine) på en sikker måte hos én eller flere av Telenors underleverandørene. Telenor sikrer at våre underleverandører holder et nødvendig og tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

 

10 AVSLUTNING AV AVTALEFORHOLDET

Du kan når som helst avslutte ditt kundeforhold via innstillinger i applikasjonen, eller ved å kontakte team@min-familie.no. 

Data slettes umiddelbart etter avslutning av kundeforholdet er registrert.

Telenor kan avslutte tjenesten etter en periode på 12 (tolv) måneder ved inaktivitet. Kunden vil bli kontaktet via den registrerte kontaktadressen 1 (én) måned før kontoen stenges.

Telenor kan umiddelbart heve eller avslutte kundeforholdet herunder fjerne kundens tilgang til tjenesten hvis bruken av tjenesten ikke er i tråd med vilkårene. Før iverksettelse av heving eller avslutning av avtalen fra Telenors side, vil Telenor søke å varsle kunden slik at kunden gis mulighet til å rette opp forholdet.

For spørsmål, kontakt oss på team@min-familie.no

 

Logg inn